Landsbygden.

BURS, 17 dec.
Luciafest. Av skolbarnen i Burs under ledning av lärarna hade i fredags- och i går kväll anordnats en anslående Lucibfest. Programmet, som var synnerligen rikhaltigt, upptog tablåer, skådespel, sagor och sång, vilket allt utfördes av barnen på ett förträffligt sätt och mottogs av den talrika publiken med livliga bifall.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295