Landsbygden.

EKSTA, 17 dec.
För missionen hölls i folkskolan i lördags kväll försäljning anordnad av Eksta kyrkl. syförening. Försäljningen, som samlat fullt hus inleddes med gemensam psalmsång, följt av ett kort missionsanförande av pred. Em. Olsson sam utgångspunkt därför valt Davids ps. Med pred. Olsson som utropare vidtog så försäljningen av ett flertal praktiska syarbeten samt dessutom av en del skänkta produkter av skilda slag, vilka betingade relativt bra priser. Den bekomna behållningen tillfaller den yttre missionsverksamheten. Det hela avslöts med ps 500:7 v.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295