Landsbygden.

GERUM, 17 dec.
Luciafest var i går afton anordnad Lerums missionshus av platsens juniorförening som därvid för första gången stod såsom anordnare av en festlighet. Festen, som rönt en synnerligen talrik tillslutning, omväxlade med tal av F. Ganström, Fast. Gust. Andersson och J. Reinhagen, sång och musik, deklamation, luciatåg, tvenne dialoger och kaffeservering.
Festen, som hölls under den bäste stämning, avslöts med gemensamt avsjungande av psalmversen Herren signe du och nåde.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295