För allt visat deltagande i vår sorg; för representation och blomsterhyllning vid graven m. m. vårt varma tack till kända och okända vänner, förbund, nämnder och kamrater.
Klintehamn i dec. 1934.
Erika Sjöblom.
Nils.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296