Systembolaget i Visby.

Kontrollstyrelsen har Avon för år 1936 till ordförande i systemaktie. bolaget i Visby förordnat redaktören G. Svedman och till suppleant majoren Carl F. Gustaf Nordahl. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296