En anmälan till J. O.

Hr Axel Jakobsson, Västers i Boge, anför hos J. O. klagomål över, att försäkringsbolaget Land och sjö och försäkringsrådet år 1930 skulle ha vägrat honom ersättning för ett år 1927 inträffat olycksfall. Bolagets ståndpunkt har motiverats med, att hans arbetsförmåga ej skulle ha nedsatts med 10 proc. Sedan dess har han emellertid vårdats på lasarett och vanföreanstalton i Stockholm, varför han anser det vara bolagets skyldighet att utgiva ersättning. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296