Landsbygden.

DALHEM, 18 dec.
Ett trevligt bröllop firades I lördags vid Dunegårda, då hemmansägaresonen Rikard Pettersson sammanvigdes med fröken Lisa Ohlander från Hörsne. Sedan de inbjudna vid, tvåtiden samlats i bröllopsgården ställdes färden i bilar till kyrkan, dir bruden med följe mötte upp. Vigseln förrätta- des av kontraktsprosten G. Reuser, epm även böll ett vackert tal till brudparet. Kyrkan var dagen till ära smyckad med brinnande ljus. Efter aktens slut återvände samtliga till bröllopsgården, där skaffaren hälsade brudpar och gäster välkomna. Festligheterna pågick sedan hela kvällen, omväxlande med musik, sång och tal samt gästernas rikliga undfägnande.
Som bruttöverska fungerade fru Hildur Ohlander, Hörsne, och som bruttbonde folkskallärare Ivar Stenavist, Dalhem. Följande par tärnor och marskalkar uppvaktade brudparet: Greta Pettersson—Henning Ohlander, Signe Ohlarnder—Egon Folström, Gunborg Lindby —Ivar Ohlander, Stina Björkqvist—Gustav Ganström, Aina Hoffman—Valter Ganström, Eivor Asp—Martin Pettersson Gun Ekengren—Eugen Börkdahl, Hilddur Larsson—Lennart Gullin, Majna Björkdahl—Gustav Kolmodin, Maja Lindby—Sven Ohlender, Karin Persson—Seth Kolmodin, Nanna Johansson—Åke Engström, Dagny Eriksson—Henning Person, Karin Gullin—Evald Bjersander. Brudnäbbar voro Solveig Pettersson—Britt Ohlander.
Trots det dåliga väglaget hade på kvällen mycket folk samlats för att se brud och brudparet hedrades med hurrarop och skottsalvor, då det med uppvaktning, gjorde sin rond kring gårdsplanen. Även avbrändes ett ståtligt fyrverkeri. Till värdfolket ett hjärtligt tack för all trevnad och glädje.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296