Landsbygden.

BRO, 17 dec.
En trevlig Luciafest hade Bro J. U. F. anordnat här i lördags kväll i Bygdegården. Luciabruden, som uppvaktades av åtta småtärnor, läste först en för tillfället lämpad dikt. Huvudnumret på programmet var ett föredrag av folkskollärare O. Lithberg, Västkinde, som höll ett hembygdsföredrag i anslutning till dagens betydelse. Det var gamla goda gotländska sedvänjor och bruk, som tal. entusiastiskt rådde ungdomen att åter ta till heders. Hr Lithberg sing också med känd förmåga ett par sånger och allt avslutades med långa och kraftiga applåder. Den nybildade sångcirkeln under folkskollärarinnan fr. Stina Fredricssons ledning, ledde också den unisona sången som nu odlas särskilt flitigt. Vid 11-tiden avslöts den lilla trevliga festen med »Gotland, fosterö...»Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296