Lotsverket.

T. f. fyrvaktaren vid Stenkyrkehuks fyrplats J. Söderberg anhåller hos lotsstyrelsen, om förlängd tjänstledighet under tiden 1 jan.-31 maj 1935. Lotskaptenen i mellersta distriktet tillstyrker. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 December 1934
N:r 297