Landsbygden.

MARTEBO, 18 dec.
Logen Hoppets stjärna av N. T. O. hade söndagen den 16 dec. anordnat aftonunderhållning i härvarande folkskola. Festen hölls i anslutning till Luciafirandet. I programmet medverkade Heimdalskören från Visby, vilken på ett utmärkt sätt utfyllde programmet med körsång. Vidare förekom deklamation av hr Bast samt föredrag av arb.förman Oscar E. Carlsson trån Bute, vilken på ett iom leverad intresse vittnade sätt talade om »ungdom, ljus och hopp». Talaren lyckades att döma av uppmärksamheten, haft vinna sin publik. Efteråt följde Luciatåg med sång av ljusbärande levnadsglada unga flickor, vilka också serverade den talrika publiken ,ett utmärkt kaffe med thé åtföljande Luciabröd. Efter kafferasten följde dialoger och deklamation samt körsång. Festligheterna avslutades av föreningens ordförande hr J. G. Nilsson som avtackade samtliga medverkande samt repr. I skolrådet för att desamma välvilligt ställt lokal till förfogande, likaså till repr. tör fattigvårdsstyrelsen, som upplåtit lokal för föreningens enskilda sammanträden. Det hela avslutades med unisont »Vårt land».
Härmed var den jämförelsevis nya föreningns första framträdande ett minne blott, med ett ljust och glatt sådant.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 December 1934
N:r 297