Landsbygden. Eke.

EKE, 17 dec.
Julmarknad hade i fredags kväll anordnats av Eke skolbarn under ledning av fru Annie Englund, till förmån för en skolresa. Trots det tråkiga regnvädret blev skolsalen fylld till sista plats.
Redan i avklädningsrummet fick man en känsla av jul. Där satt en liten stjärngosse och sålde biljetter. Efter ett hälsningstal av folkskollärare Englund sjöngo barnen ett par sånger. Därefter deklamerade en flicka Viktor Rydbergs Tomten vilken samtidigt framfördes som tablå Så blev det åter sång samt en liten dikt om julgranen, upplast av en flicka ur första klassen. Efter ännu ett par sånger, deklamerade lärarinnan fröken Margareta Pettersson, Ardre, »Jultanker i Rom» av Snoilsky samt »Vintergatan» av Zacharias Topelius. Allt emottogs med stormande applåder.
Så följne auktion å handarbeten samt julsaker, förfärdigade av barnen. Som auktionist fungerade en pojke ur femte klassen, vilken visade sig utmärkt i detta arbete, och vid protokollet sutto två flickor ur samma klass. Under auktionan kom en liten jultomte bärande på två stora korgar, fyllda med julpaket, vilka fingo en strykande åtgång.
Efter auktionen bjöds på kaffe i det festligt smyckade kommunalrummet. I ett hörn av detsamma var uppfört ett litet julstånd, där man kunde få tillhandla sig en ha del julgotter. De bada sståndsdamerna», fru Hilma Lagerin och frösen Margarita Pettersson utmärkte sig för en storartad säljarförmåga och det blev faktiskt »rent bord».
Efter att ha smakat på av julkusar och pepparkakor m. m. blev det att bege sig hem, var och en till sitt, säkerligen som referenten med en känsla av att hava tillbragt en mycket angenäm afton med Eke skolbarn. Nettobehållningen uppgick till 87 kr.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 December 1934
N:r 297