Idrott och sport.

Visborgs fältrittklubb
inledde i går arbetsåret 1934-1935 med prishoppning i artillerikårens ridhus, där en inbiudande bana med sammanlagt 10 hinder hade arrangerats av kapten S. Hambn biträdd av styckjunkaren Josef Pettersson och furiren 25/3 Hansson. Med hänsyn till banans karaktär av inomhusbana måste dens betraktas som krävande. Ett belägg härför är, att ingen ryttare lyckades passera felfritt. I lättare klassen — mindre erfarna hästar — segrade kapten J. Lindgren a Charme e. Sans Reproche — Marmidon medendast 4 fel, medan den kände prishoppningsryttaren, överstelöjtnanten C. G. D. Hamilton, å sin importerade Ingraban e. Inniger—Mormono med samma felsiffra belade första plats i den svårare klassen. Hoppningen utgjorde den första i säsongens serieprishoppning. I följande hoppningar gälla handicapsbestammelser, så att placeringar 1-3 erhålla 3-1 st. höjda hinder. Härigenom eftersträvas mäilgheter för mindre goda att göra sig gällande i serien.
Placeringslistan för de tre bästa erhöll följande utseende:
Klass I (7 startande): 1) Kapten J. Lindgren å Charme e. Sans Repro
che**—Marmidon — 4 fel. 2) kapten N. Borg å Greta e. Ruster—Roe O'Neil — 8 fel. 3) Kapten N. Bergman å Regina e. Rex**—Udiacus — 12 fel.
Klass II (5 startande): 1) Överstelöjtnant greve C. G. D. Hamilton å Ingraban e. Inniger—Mormone — 4 fel. 2) Kapten C. Gustavii å Lord e. Lorvatua—York — 12 fel. 3) Kapten S. Hambn å Uno e. Unionist—Minos** — 16 fel.
C.Gi.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 December 1934
N:r 297