Källunge pastorat.

K. m:t har förordnat, att lagen om reseanslag åt vissa präster i nyreglerade pastorat skall för kyrkohorden i Källunge pastorat träda i tillämpning den 1 maj 1935. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298