Vigsel

förrättades i går i Visby Domkyrka emellan hr Manne Johansson från Tåsjö, Vestmanlands län, och fröken Edith Segergren, Sigfride i Vamlingbo, dotter till vägmästare Rob. Segergren och hans maka därstädes. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, t. f. kyrkoherde Thure Åberg, som även höll ett hjärtligt tal till brudparet.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298