Auktioner å virke och ved

hållas fredagen den 28 inv. dec. å följande ställen kl. 10 f. m. å sågplatsen vid Sigreifs i Vesterhejde varvid försäljes 200 kbm. torr grenved; kl. 12 midd. å sågplatsen vid Beters i Västkinds vex-yid försäljes bräder, fyrkantvirke, takspån, flo- spån- och tvetved, sågspån, på marken liggande grenar m. m.
Betalningsanstånd till den 1 aug. 1935, eller vid anfordran.
Visby den 22 december 1935.
Fritiot Jacobsson.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299