Nästa års kartläggningsverksamhet.

K. m:t har fastställt av chefen för rikets allmänna kartverk framlagt förslag till arbetsplan för år 1935, enligt vilket bl. a. ekonomisk försöksmätning inom en del av norra Gotland skall företagas för prövning av en fotografisk registerkarta av förenklad typ omfattande trakten kring Kappelshamn. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299