Åttiofem år

fyller på juldagen kyrkoherde emeritus S. G. Hulteman i Klinte.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299