På sin 70-årsdag

i dag har pastor F. Söderdahl härstädes blivit föremål för hjärtliga hyllningar. Redan i den tidiga morgontimman mötte Helgeandskyrkans sångare och representanter för olika korporationer upp i det Söderdahlaka hemmet och bringade jubilaren sin hyllning i sång, tal och blommor. Maskinist Harry Eriksson framförde Visby friförsamlings lyckönskan. Pastor Gust. Andersson talade å Gotl. Mfb:s predikantkårs vägnar och lantbr. Josef Jakobsson, Stånga, för Gotl. Mfb. och dess styrelse. Ett vackert inslag i raden av hyllningar utgjorde Got]. Mfb:s söndagaskolkommittes uppvaktning,
vars talan fördes av lantbr. Ivar Pettersson, När. Gommitten överlämnar de summan av en 10-ores insamling bland söndagsskolbarn och lärare inom Gotl. Mfb:s söndagsskolor. Till den insamlade gåvan hade Gotl. Mfb. bidragit med lika stor summa som söndagsskolornas insamling. Gåvan överlämnades av söndagsskolkommitten. Senare på dagen följde ytterligare gratulation från, vänner och bekanta. Pastor Söderdahl har inom Gotl. Mfb., särskilt dess söndagsskot
verksamhet, nedlagt ett osjälviskt arbete.
— F. d. tullöveruppsyningsmannen Oscar Rundahl har i dag med anledning av 70-årsdagen blivit ihågkommen med uppvaktningar. Gamla kamrater i tullverket ha personligen framfört sina lyckönskningar, vidare har han fått mottaga blommor samt en hel mängd telegram från skilda håll.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299