Vår goda, uppoffrande mor, mormor och vän Fru Bertha Strömberg, f. Borg, insomnade stilla i sitt hem söndagen den 23 dec. kl. 12,30. Djupt sörjd av oss barn, barnbarn och månhårig trotjänarinna samt släkt och vänner.
Marta och Gösta Silvén.
Jan. Britta. Ove. Vila.
Ebba och Curt Camitz.
Curt. Agneta. Georg.
Ellen Isaksson.Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 December 1934
N:r 300 A