Posten.

Generalpoststyrelsen har konstituerat e. o. brevbäraren A. H. N. Wellander härstädes till brevbärare.Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 December 1934
N:r 300 A