Temperatur och lufttryck
i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

  Termometer Barometer
Lördag:    
kl. 2 e. m. + 2,5 770,0
kl. 4 e. m. + 2,0 770,0
kl. 6 e. m. + 1,5 770,0
kl. 8 e. m. + 1,6 770,0
kl. 10 e. m. + 1,6 770,0
kl. 12 midnatt + 1,1 770,0
Söndag:    
kl. 2 f. m. + 1,3 770,0
kl. 4 f. m. + 1,5 770,3
kl. 6 f. m. + 1,8 770,4
kl. 8 f. m. + 1,8 770,5
kl. 10 f. m. + 2,2 770,8
kl. 12 middag + 2,5 771,0
kl. 2 e. m. + 2,5 771,0
kl. 4 e. m. + 2,3 771,0
kl. 6 e. m. + 2,0 771,0
kl. 8 e. m. + 1,7 771,0
kl. 10 e. m. + 1,7 771,0
kl. 12 midnatt + 1,7 771,0
Måndag:    
kl. 2 f. m. + 0,5 771,0
kl. 4 f. m. + 0,8 771,0
kl. 6 f. m. - 0,8 771,0
kl. 8 f. m. - 1,0 771,0
kl. 10 f. m. - 0,5 771,0
kl. 12 middag 0,0 771,2


Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 December 1934
N:r 300 A