Saarbataljonen avresa från Trälleborg.

Korum förrättas före avfärden av kyrkoherde Ljungdahl, Trälleborg.Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 December 1934
N:r 300 A