Härmed kungöres

att Konungens befallningshavande funnit skäligt återkalla stenarbetaren Algot Gustav Vilhelm Andersson i Ahr, Fleringe socken, tilldelat körkort för automobils förande.
Visby i landskansliet den 27 december 1934.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 December 1934
N:r 302