Boet efter

avlidna hustrun Hilma Maria Viktoria Jakobsson, Bilds i Vamlingbo, har på grund av denna dag ingiven ansökan försatts i konkurs vid Gotlands södra häradsrätt.
Första borgenärssammanträdet I konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren i nämnda härads domsaga tingsstället Skogs i Levede den 15 ianuari 1935 klockan 12 på dagen.
Bevakningar i två exemplar böra vara ingivna eller med posten insända tull konkursdomaren senast den 18 februari 1935.
Kungörelser om konkursen kommatt iföras i tidningen Gotlands Allehanda
Konkursdomaren postadress är: Gotlands södra domsaga, Visby.
Visby den 24 december 1934.
KonkursdomarenGotlands Allehanda
Fredagen den 28 December 1934
N:r 302