Passagerarelista.

Med VISBY från Nynäshamn den 28 dec.: grosshandl. Larsson notarie Svensson, herrar Pöpke, Höglund, Lövenhiclm, Budin, Gravborg, Johansson, Setterlund, Wahlberg, Lövenborg, Munine, Arboiehus, Johansson, fruar Grevberg, Dyker, Johansson, fröknar Hejdström, Hörberg, Gravberg, Asplind.Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 December 1934
N:r 302