Landsbygden.

HALL, 1 sept.
Nybildad lokalavdelntngg i Hall. Vid sammanträde härstädes förra veckan bildades Gotländska lantmännems lokalfrinening i Hall m. b. p. a.
Till styrelse valdas lantbr. Birger Westberg, Norrbys, Gunnar Pettersson, Gannarve och Oskar Pettersson, Hägvards, med Hilmer Yttergren, Westerbys och Otto Österdahl, Hägvards, till suppleanter. Revisorer blevo Fritiof Westöö, Hägvards och Emil Vestergren, Nors, med Gunnar Olsson, Hägvards, som ersättare. Att representera föreningen vid Gotländska lantmännens centralförenings stämma valdes Birger Westberg.
Centralföreningen representerades vld sammanträdet av verkat. direktören F. Tryggveson.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204