Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 2 sept.: Löjtn. Hagberg, Rydberg, Elf, Modin, musikdir. Bäckström, sergeant Norgren, dir. Carlström, brandchef Grönvall, agronom. Westmark, herrar Lins, Aurén, Abrandt, Hansson, Syren med fru. Krantz, Lindskog, Bergkvist, Palmkvist, Ekhamn, Persson, Lennström, Sundblad, fruar Kissner, Wallin, Hörberg, fröknar Ljung, Lind, Spång, Lilliecreutz, Franzén, Pernmark, Holmqvist, Swansson Herrdelin, Hansson, Hedin, Sjöstedt. Ekblom, Pettersson, Johanssm, Andersson, Englund, Pettersson, Björkman, Neiglick, Sundman, överste Hall, Dr Stone, Stripley, mr Boase, Crooke, mrs Stripley, Stone, Crooke, miss Stone, I. 18:e muikkår 16 pers.

Med VISBY från Stockholm den 2 sept.: överste Nordenskiöld, Fineman, överstelöjtn. Wijkmark, Bäckström, kapten Tiberg, Westerlund, Bergenström, Pettersson, dir. Nylin, Söderström Borgwall, Cederqwist Järn, överkonst Kraft, ombudsman Olsson, grosshandl. Ohlén, syssloman Alghu, bryggmäst. Holm, förvaltare Edwardsson, köpman Uppström, herrar Gehlin, Eggehn, Wiström, Ulfstrand, Andersson, Filipsson, Magnusson, Geijer, Ahlberg, Österlind.

Med THJELVAR från Nynäshamn den 3 sept.: landshövding Rodhe, rådman Löwenberg, advokat van der Velde, dr Persson, herrar Forsberg, Eek, Hermansson, Karlsson, Svensson, Johnsson, Karlsson, Eliasson, Johansson, Rehn Benny, Roden, Siltberg, Björn, Dahlbäck, Jönsson, Liljeqvist, fruar Malm, Nyman, Lötveberg, Svensson; fröknar Andersson, Kolberg, Cederlund, Pettersson, Nyström, mr Wood, mrs Wood, Scammeb, miss Cove.

Med VISBY från Kalmar den 3 sept.: kyrkoherde Widegren, red. Tallcrona, hamnkassör Pettersson, herrar Runnufelt. Mtaouch, Persson, Hall, Olsson, Lindström, Norstedt, fru Johansson, fröknar Wallman, Olsson.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204