Kvarteret Lönnen iordningställes.

Sedan staden beslutat tomtupplåtelser i kvarteret Lönnen i Visborgsroten, har drätselkammaren beslutat föreslå ett anslag av 37,800 kr. till iordningsställande av gator och nedläggande av vatten- och avloppsledningar i Visborgs-, Sören Norbys-, Thott- och Lothargatorna.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205