Biograferna.

Regina hade i går premiär på filmen »Hamnens ängel», som visade sig vara en mycket underhållande film med intressant handling och sympatiska skådespelare. Som av titeln framgår är miljön hämtad från en sjöstads (Friscos) hamnkvarter och krogar, vars speciella »romantik» skildras med stundom frän realism utan att dock det hela slår över i några som helst osmakligheter. Kärlekskonflikten, som kryddar skildringen, bygger på temat två man om en kvinna, och hur slutligen enhamnens ängel» 'i den rara Dorothy Dells gestalt efter många prövningar träffar sitt val och genom kärleken blir en bättre människa, ja, det är en annan historia, för vilkens detaljer vi icke i förväg skola redogöra. Nog sagt, att filmen hör till de sevärda även med hänseende till det typgalleri, som man får se prov på. I en av de manliga huvudrollerna möter oss Victor Mc Lag-lens bekanta profil. Som hans rival och dramats hjälte uppträder en mycket sympatisk och trevlig ung man, och skådespelarprestationerna äro för övrigt goda över hela linin.
Intressant journal m. m. utfyller det alltigenom sevärda programmet.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205