Klintehamn.

Den 3 sept.
Tävling i varpkastning
ägde i går rum härstädes. Därvid vanns första pris av ett lag bestående av hrr Helge Hägg, Bernhard Svensson och Holsteinsson. Andra pris erövrades av Krusells lag, till vilket räknades hrr Alex Krusen, Gösta Lindstedt och Herbert Hallgren. Ett tröstpris vanns av Ahiströms lag. Till detta hörde hrr Erik Ahiström, Sigurd Pettersson och P. S. Lindstedt. I individuell centimeterkastning avgick hr Bernhard Svensson som segrare.

De gamlas dag.
I går var en a. k. de gamlas dag anordnad. Alla, som inom kommunen nått en ålder av 65 år, voro inbjudna till fest. Denna tog sin början i prästgården kl. 2 e. m., där gästerna bjödos på kaffe. Klockan ägde aftongudstjänst rum i kyrkan. Vid denna, som lockat fullt hus, utfördes solosång av fräken Margit Johansson, violinsols av handl. Hugo Broden och sång av kyrkokören. Som talare medverkade kyrkoherde G. Sjöberg och pastor F. Turesson. Efter denna högtidlighet samlades gästerna i kyrkskolan, där man undfägnades med smörgåsar. Som avslutning förrättade kyrkoherde Sjöberg bön och sjöngs en psalmvers.

Föreläsningsföreningen
börjar det nya läsåret onsdagen den 5 sept. Då föreläser den kände gotlandsforskaren fil. dr John Nihlen över ämnet »Den gotländska hembygden och dess vård. Några synpunkten». Han åskådliggör sin framställning med en på Gotland upptagen smalfilm.
Senare under terminen komma rektor Kiersen, Viks folkhögskola, och lektor W. Fevrell, Stockholm, att tala för föreningen i samband med besök också hos Gotlands övriga föreläsningsföreningar.
För vårterminen har föreningen i samarbete med övriga träffat avtal också med fil. dr Laura Petri och Fabian Månsson.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205