Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 4 sept.: kapt. Lawski, Berkmian, Kiellber.g med fru, dir. Andersson, grosshandl. Jacobsson, kamrer Olofsson med fru, major Roberts med sällskap, herrar Tegner, Pettersson mod fru, Svensson. Ericsson, Lundgren, Timm. Boman, Eriksson, Andersen, Cornelius, Carlsson, Clivalius, Svensson, Pettersson, Häeg, Forsberg., Wiaberg, Pettersson, Carlsson, Andersson, Andreasson, fruar Bolin, Pettersson, Eklund, fräknar Andersson, Johansson, Westman, Pettersson, Nyblom, Johansson, Cederberg.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205