Idrott och sport.

Visby varpklubb
hade på söndagen tävlan om den s. k. handicappokalen, vilken vanns av Henning Johansson med G. Lundin som närmaste.

I. F. Varpas tävlan
om »Läkerolpokalen» ägde rum i sönadags. Ett 25-tal föreningsmedlemmar deltogo. Tävlingen tog sin början kl. 2 e. m. i östra skogsdungen med sammansättning av lag och sammanlottning.
Efter många skarpa strider kunde segrarna äntligen koras, varvid pris jämte inteckning i pokalen erövrades av Karl Nilsson, Gästa Nordvall och V. Finberg samt 2:a pris av J. Vahlberg, Henry Engström och Henning Nyberg. Tröstpris Henrik Engström, Hugo Nordahl och Knut Larsson.
Om söndag kl. halt 10 har föreningen tävlan östra skogsdungen om handicapspokalen.

»Marker»-kulan i varpa,
som förut tillämpades ratt mycket, då kastarna hade sina med stor gomsarg och möda anskaffade stenvarpor, har kommit alldeles ur modet, sedan metallvarporna kommit i användning. Förr var spelaren givetvis angelägen att få plocka bort sin varpa från målet, innan en motståndare fått tillfälle att med sin sten, demolera densamma, och i stället markerades nedsraget med en pinje eller på annat sätt medan kamraterna kastade. Metallvarporna få emellertid ligga kvar och nu får kastaren hänge sig åt nöjet att skjutsa undan sina motståndares varpor,
han kan, varigenom kastningen givetvis blir åtskilligt mera omväxlande och spännande. Metallvarporna sakna tydligen icke sina förtjänster.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 september 1934
N:r 205