Stadsfiskalstjänsten

uppehållas från och med i dag till och med den 7 sept. av e. o. landskontoristen Eric Viberg, enär stadsfiskal H. Ullman under nämda tid åtnjuter tjänstledighet.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 september 1934
N:r 206