Tjockan och Gotlandsbåtarna.

Som gårdagens tidning omnämndes vållade den intensiva tjockan på tisdagskvällen och natten till onsdagen att Gotlandsbåtarna på väg, till Gotland blevo avsevärt försenade. Visby och Gotland — den senare går för närvarande G utes tur på lanthamnarna — kommo från Stockholm och Thjelvar från Norrköping. På grund av tjockan måste alla tre ankra i skärgården och först i går morse eller på förmiddagen kunde båtarna åter börja röra på sig. Thjelvar passerade sålunda Hävringe först kl. ½ 2 i går middag. Visby anlände till Nynäshamn vid 10-tiden och fortsatte omedelbart till Visby. Ångbåtsbolaget hade emellertid då redan låtit Drotten, som anlänt till Nynäshamn på morgo-nen från Visby, taga ombord post och passagerare och avgå till Visby, dit ångaren anlände vid ½ 5-tiden i går eftermiddag. Drotten vände omedelbart här och tog sin ordinarie tur på aftonen från Nynäshamn samt anlände åter bit vid ½ 8-tiden i morse — bra marscherat.
Ångaren Hansa, som legat stilla här för pannrensning sedan ilördags och s kulle sättas i trafik i dag, fick på grund av Thjelvars försening taga dennes tur till Nynäshamn i går afton. Thjelvar skulle eljest ha lastat och gatt Nynäshamn—Stockholm på onsdagskvällen. Thjelvar lastar nu i stället här i dag och avgår så snart som möjligt direkt till Stockholm. Hansa, avgår i afton ordinarie tid från Nynäshamn. Visby, gick ordinarie tur ii går härifrin till Kalmar, men blev: på grund av förseningen ej klar till avgång förr än kl. ½ 2 i natt. Gotland har som nämta Gutes tur till lanthamnarna. Ångaren Drottens förmiddagstur i dag har inställts. Drotten och Hansa ha med anledning av förseningarna växlat lurer ett par dagar. På grund härav inhiberas Hansas förmiddagstur på söndag härifrån till Nynäs.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207