Slite.

Frälsningsarmén
härstädes besökes nu på fredag kväll kl. 8 av en av arméns färgrundsgestalter Sverige, överste Sven Wiberg, senast med förordnande i Amerika. Redan på 90-talet kom översten med armén och gjorde snart en god karriär. Han har även innehaft förordnande i Japan och senast varit ledare för skandinaviskt arbete i Förenta staterna Han är känd som en god talare, varför sliteborna gärna, kunna, lyssna till honom.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208