För allt visat deltagande vid vår älskade FOLKES bortgång, för alla kransar och blommor vid hans bår, frambäras härmed vårt hjärtliga tack.
Nors i Vamlingbo den 25 sept. 1934.
VILHELM SJÖBERG.
SYSKONEN.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 september 1934
N:r 223