Landsbygden.

VALL, 25 sept.
Sjuttio år fyller lördagen den 29 dennes hemmansägaren Aug. Johansson, Kysings i Vall.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 september 1934
N:r 223