Kyrkliga tjänstledigheter.

Kyrkoherde K. P. A. Österbarg i Öja åtnjuter tjänstledighet fr. o. m. den 1 nov. i år t. o. m. den 30 april 1935, då han tillträder emeritilön. Som vice pastor tjänstgör pastorsadjunkten Fridolf Ternéus, Grötlingbo.
Kyrkoherde Gustaf Sjöberg i Klinte är tjänstledig fr. o. m. den 3 t. o. m. den 23 oktober med pastorsadjunkten i pastoratet Folke Thuresson som vikarie. Fr. o. m. den 1 nov. t. v. bar pastor Thuresson förordnats till pastorsadjunkt i Grötlingbo pastorat.
Slutligen åtnjuter kyrkoherde Artvid Ruhr i Roma tjänstledighet fr. o. m. den 27 sept. t. o. m. den 6 okt. med pastor G. Coldemo som vikarie.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224