Kommunalfullmäktige i Othem.

Länsstyrelsen har den 22 sept. verkställt röstsammanräkning för utseende av efterträdare i Othems kommunalfullmäktige till Ernst Berg, som avgått Därvid befanns arbetare Olof Kahlström stå närmast i tur på de 368 arbetarepartiets valsedlar, på vilka hr Berg blivit vald. Hr Kahlström tillhör alltså kommunalfullmäktige t. o. m. den 1 jan. 1935.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224