angfartyget_hansa-1899.jpg

Strandning vid Häftings klint.

Vid 5-tiden i morse strandade på pallen vid Häftings klint i Hangvar motorgaleasen Albacore, ägd och förd av kapten E. A. Lundberg och hemmahörande i Västervik. Enligt de knapphändiga uppgifter som i dag stått att få, hade skutan legat för ankar, antagligen på grund av motorskada, då ankarkättingen sprungit och fartyget drivit på land. Besättningen, två man utom befälhavaren, hade själv tagit sig i land. Albacore, som var på resa från Norrköping till S:t Olofsholm, tom, har nu gjort ett tjugutal resor med kalksten mellan nämda Gotlandshamn och Norrköping. Galeasen mäter 43 nettoton och lastar c:a 115 ton. Den är byggd 1930 i Råå. och ett mycket gott fartyg, försett med bra 40 hkr motor. Fartyget är försäkrat i Sydsveriges assuransförening.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224