Sextio år

fyller på lördag häradshövdingen i Gotlands södra domsaga Hugo Krok härstädes.
Häradshövding Krok är född i Jönköping den 29 sept. 1874 och son till lektorn J. M. Krok och hans maka, född Arvidsson. Han avlade studentexamen i hemstaden 1892, jur. fil. examen i Lund 1893 och jur. utr. kand.-examen därstädes 1898. Samma år blev han e. o. notarie i Göta hovrätt, varefter han tjänstgjorde dels i hovrätten och dels på förordnanden i olika domsagor. År 1908 studerade han med statsstipendium de extra ordinarie juristernas arbetsförhållanden i Tyskland, Danmark och Norge. År 1918 utnämdes han till vice häradshövding och år 1920 till häradshövding i Gotlands södra domsaga.
Under de fjorton år, som häradshövding Krok tjänstgjort inom länet, har han i sin ämbetsutövning gjort sig känd för urbanitet och välvilligt tillmötesgående i sitt umgänge med den rättsökande allmänheten, varför han säkerligen kommer att bli föremål för hjärtliga hyllningar på den förestående bemärkelsedagen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224