Från hamnen.

I går inkommo ms. Erato, Karlsson, från Åhus, tom, ms. Ester, Löfström, från Oskarshamn med ved och ms. Vida, Fridlund, från Stockholm med flyttsaker, samt avgingo ms. Gustaf, Olsson, till Gävle med cement, ms. Rune, Eliasson, till Klintehamn med styckegods ms. Kristina, Nilsson, till Göteborg med korn och ms. Nanna, Malin, till Stockholm, tom.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224