Ett ormskinn

av ovanligt slag har i dagarna inlämmats till garverifirman Ödin härstädes för behandling. Det är fråga om ett praktskinn av en s. k. Anaconda, en jätteorm, som lever i Sydamerikas floder, och som sjukgymnasten Per Ahlgren, som f. n. är hemma på besök, haft med sig från San Paolo. Skinnet, som skiftar i ljusbrunt och har svarta fläckar, är mycket vackert. Anaconda jagas just för sitt skinn, vilket sedermera användes till skobesättningar, väskor o. dyl.
Något dylikt ormskinn, som mäter c:a 9 m. i längd och 75 cm. i bredd, har säkerligen icke tillförne varit inlämnat till någon garvare här på ön.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 september 1934
N:r 210