Landsbygden.

RUTE, 7 sept.
Femtio år fyller onsdagen den 12 september arrendatorn John Lundgren, Prästgården i Rute.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 september 1934
N:r 210