Anslag till allmänna lägerkassorna.

Arméförvaltningen har tilldelat allmänna lägerkassorna vid Gotlands infanterikår 366 kr. och Gotlands artillerikår 184 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 september 1934
N:r 211