Protest mot omläggning av postföringen till Guldrupe.

Kommunalstämmoordföranden Emil Larsson och vice ordföranden i kyrkorådet C. P. Jacobsson i Guldrupe m. fl. protestera hos generalpoststyrelsen mot den ifrågasatta omläggningen av postföringen till Guldrupe socken, varigenom i stället för nuvarande gångpost Bjärges poststation-Guldrupe socken fyra gånger i veckan skulle med hjälp av motorfordon anordnas rundtur från Bjärges till Guldrupe med fortsättning över Hejde, Väte och Viklau socknar till Bjärges. De anhålla, att nuvarande postföring måtte bibehållas.
Vid nuvarande postgång anländer postbudet till Bjärges föra morgontågens avgång, men vid den ifrågasatta ringlinjens anordnande skalle dagens post avgå först med kvällstågen, medförande en direkt försening med nio timmar, varav följer, att utdelningen av denna post exempelvis i Visby sker förtalt påföljande dag. Omläggningen skulle vidare få till följd förhängd väg för många sockenbor i Guldrupe vid hämtning av post. Härtill kommer, att omläggningen skulle beröva det nuvarande postbudet, som i över 25 år troget och utan anmärkning skött postföringen, sitt levebröd. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 september 1934
N:r 211