Till revisorer

för granskning av lokalstyrelsens vid Visby högre allmänna läroverk förr vattning under förvaltningsåret 1933—34 ha stadsfullmäktige utsett f. bankkamrer Ant. Pettersson och brandchefen Carl Lindström.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 september 1934
N:r 212