Biträde åt kronokassören.

Stadsfullmäktige behandlade i går åter den tidigare till drätselkammaren återremitterade frågan om bidrag till kronokassören för avlönande av biträde. Sedan utredning nu förebragts och föreligganda handlingar framlagts i tryck, beslöto stadsfullmäktige i enlighet med drätselkammarena förslag att för ifrågavarande ändamål bevilja ett anslag av 1,800 kr.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 september 1934
N:r 212