Inryckning av värnpliktiga

har i dag ägt rum vid Gotlands infanterikår, varvid 800 man inställt sig till repetitionsövningar. Av dessa äro 275 gotlänningar, medan återstående utgöras av skåningar, hallänningar, smålänningar och östgötar, som förut fullgjort sin värnplikt å Visborgs slätt.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 september 1934
N:r 212