Landsbygden.

KRÄKLINGBO, 12 sept.
Den vanliga septembertorgdagen hölls här i dag och gynnades av ett härligt väder. Mycket folk hade samlats för att ta en fridag. Tillförseln av kreatur var ringa, men däremot var kommersen i andra hänseenden livlig, varför man torde få anse Kräklingbo torgdag som i allo lyckad.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 september 1934
N:r 213